„Holding” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania

1.5  Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest dotacja na kapitał obrotowy.

Dofinansowanie projektu z UE : 127 128,00 zł