SZANOWNI PAŃSTWO,

Od dnia 25 maja 2018 roku znajduje zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HOLDING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. Krakowska 186.

Inspektor ochrony danych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HOLDING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyło inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem e-mail: rodo@holding.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania jest w szczególności:

– realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stronę trzecią, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa usług oraz marketingu towarów i usług Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

– wykonanie zawieranej z Państwem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

– realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych znajdują się w polityce prywatności oraz regulaminach świadczonych usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania, w związku z czym w szczególności dane będą przechowywane:

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy – do jej zakończenia i przedawnienia wynikających z niej roszczeń,

– w przypadku przetwarza danych osobowych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do upływu okresów określonych przez te przepisy (w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy ustaw podatkowych,

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora – do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody Odbiorcy danych.

Dane osobowe nie będą nikomu przekazywane poza firmami, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług, względnie, w razie takiej konieczności, mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.

Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.