slider

O firmie

Zarząd Firmy:


Prezes Zarządu
Waldemar Nieborak

Wiceprezes Zarządu
Jerzy Kaczmarczyk

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “HOLDING” Sp. z o.o. powstało w 1989 roku. Aktualnie spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000185221 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawową działalnością spółki są usługi z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, a także projektowanie i produkcja. Realizujemy inwestycje w takich dziedzinach jak: budownictwo ogólne, energetyka, infrastruktura drogowa i kolejowa, a także roboty ziemne i wyburzeniowe.
Zajmujemy się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, obejmującą: projektowanie, kompletację dostaw, montaż technologiczny, procedury odbiorowe, serwis, a także eksploatację zrealizowanych obiektów.

Dotyczy to w szczególności:
– nowoczesnych, ekologicznych źródeł ciepła takich, jak: kotłownie wodne, parowe, gazowe, olejowe,
wymiennikownie wodne, parowe,
– niekonwencjonalnych źródeł ciepła typu: energia solarna, ciepło odpadowe,
– sieci uzbrojenia terenu – wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
– węzłów cieplnych,
– instalacji technologicznych i wewnętrznych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji,
– instalacji elektrycznych, sygnalizacji, sterowania, pomiarów i automatyki kontrolno-pomiarowej,
– robót konstrukcyjno-budowlanych,
– robót torowych.

Dla naszych Klientów jesteśmy wiarygodnym kontrahentem, czego dowodem są liczne referencje, wyróżnienia, certyfikaty i uprawnienia:
– Wojewody Kieleckiego, który przyznał nam główną nagrodę w konkursie “dla najlepszej firmy prywatnej w 1993 roku w sferze usług”.
– W 1995 roku hiszpańska organizacja EDICOIN uhonorowała nas Międzynarodową Wielką Nagrodą (International Grand Prix) za najlepszą jakość realizowanych usług, w 1999 roku Polska – Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz Redakcja Polskiego Instalatora przyznały nam nagrodę Złotego Instalatora dla Najlepszych za rok 1998 (to zaszczytne wyróżnienie, po raz pierwszy otrzymała firma z regionu świętokrzyskiego).

Od 2001 roku posiadamy Certyfikat (nr rejestr.: 75 100 6896/35/51) – wydany przez TÜV Rheinland Euroqua Kft. – potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością i obejmujący usługi projektowe, sprzedaż i dostawę urządzeń, wykonawstwo, serwis i konserwację systemów grzewczych oraz obiektów inżynierii środowiska.

Od 2002 roku posiadamy stosowne certyfikaty i uprawnienia – wydane przez Urząd Dozoru Technicznego – obejmujące:

– wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych
(Nr decyzji UC-10-77-E/1-02),
– wytwarzanie stałych zbiorników ciśnieniowych
(Nr decyzji UC-10-77-W/1-02),
– naprawę kotłów parowych, kotłów wodnych,
stałych zbiorników ciśnieniowych
(Nr decyzji UC-10-77-N/1-02).

Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem oraz partnerem handlowym n/w firm:
De Dietrich, Hoval, Viessmann, Loos, Weishaupt, Giersch, Körting, Fabryka Urządzeń Okrętowych RUMIA, Spirax Sarco, Thermaflex, Uponor, Epuro.

W swych działaniach kierujemy się zasadą, iż każda usługa wykonana przez nas będzie najlepszą rekomendacją naszego Przedsiębiorstwa, jako firmy solidnej i wiarygodnej.
Chcielibyśmy, aby prezentacja naszej firmy okazała się dla Państwa interesująca i zapoczątkowała wzajemną współpracę.

Nagrody i wyróżnienia

nagrody 26s 01nagrody 26s 02
nagrody 26s 03nagrody 26s 04

Certyfikaty

Od 2001 roku posiadamy Certyfikat wydany przez TÜV Rheinland Euroqua Kft.Potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością i obejmujący usługi projektowe, sprzedaż i dostawę urządzeń, wykonawstwo, serwis i konserwację systemów grzewczych oraz obiektów inżynierii środowiska.

Kontakt

P.W. “Holding” Sp.  z o.o
25-705 Kielce
ul. Krakowska 186

tel. +48 41 368 30 60
tel. kom. +48 600 913 043
fax. +48 41 368 42 52

e-mail: holding@holding.pl