slider

Usługi elektryczne

Wykonujemy roboty elektryczne w zakresie szeroko rozumianego budownictwa przemysłowego.
Posiadamy odpowiedni potencjał organizacyjny i techniczny umożliwiający realizację dużych inwestycji w branży elektrycznej.

Realizujemy usługi elektro-energetyczne, montażowe i kon-serwacyjne w zakresie:
– budowa linii energetycznych niskiego i średniego napięcia,
– budowa napowietrznych linii izolowanych,
– montaż i wyposażenie stacji transformatorowych,
– montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych,
– sterowanie i automatyka w instalacjach przemysłowych,
– modernizacja istniejących układów sterowniczych,
– montaż instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych w wykonaniu Ex,
– montaż rozdzielnic elektrycznych oraz tablic bezpiecznikowych,
– wykonywanie linii kablowych oraz montaż złączy i tablic licznikowych,
– wykonywanie oświetleń terenów , ulic i placów,
– instalacje elektryczne i przeciwprzepięciowe,
– instalacje przeciwoblodzeniowe,
– remonty i przewijanie silników elektrycznych,
– remonty oraz naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych,
– wykonywanie rozbudowanych układów sterowania oświetleniem,
– układanie linii kablowych oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych,
– automatyzacja budynków użyteczności publicznej,
– naprawa, konserwacja, przeglądy instalacji elektrycznych w wykonaniu Ex,
– konserwacja oświetlenia,
– iluminacje świąteczne,
– dostosowywanie instalacji do obowiązujących przepisów,
– usuwanie awarii instalacji elektrycznych,
– przeprowadzanie inwentaryzacji,
– sporządzanie, odtwarzanie i aktualizacja dokumentacji.

Wykonujemy usługi w zakresie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych:
– skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania,
– rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji,
– pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
– badanie wyłączników różnicowo – prądowych,
– pomiary napięcia dotykowego,
– pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii,
– pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii,
– pomiary obciążeń linii zasilających,
– pomiary ciągłości przewodu ochronnego,
– pomiary współczynnika mocy cos (fi),
– pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
– pomiar napiecia dotykowego przy określonym prądzie zwarcia,
– badanie ochronników przepieciowych,
– ustalanie kolejności wirowania faz,
– pomiary prądów upływu.

Pomiary dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Nagrody i wyróżnienia

nagrody 26s 01nagrody 26s 02
nagrody 26s 03nagrody 26s 04

Certyfikaty

Od 2001 roku posiadamy Certyfikat wydany przez TÜV Rheinland Euroqua Kft.Potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością i obejmujący usługi projektowe, sprzedaż i dostawę urządzeń, wykonawstwo, serwis i konserwację systemów grzewczych oraz obiektów inżynierii środowiska.

Kontakt

P.W. “Holding” Sp.  z o.o
25-705 Kielce
ul. Krakowska 186

tel. +48 41 368 30 60
tel. kom. +48 600 913 043
fax. +48 41 368 42 52

e-mail: holding@holding.pl