slider

Usługi kolejowe

Realizujemy roboty torowe w zakresie remontów i eksploatacji zakładowych bocznic kolejowych.

Prace wykonywane przez nas prowadzimy z zachowaniem warunków zapewniających utrzymanie bezpiecznego ruchu kolejowego na bocznicy – wg zasad ustalonych w regulaminach prowadzenia robót i obowiązujących instrukcjach.Posiadamy odpowiedni potencjał organizacyjny i techniczny do realizacji w/w wymienionego zakresu robót, oraz dysponujemy specjalistycznym sprzętem do robót torowych i ziemnych.

Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:
– budowa nowych torów i rozjazdów,
– modernizacja istniejących bocznic kolejowych,
– modernizacja układów geometrycznych połączeń torów,
– roboty rozbiórkowe i likwidacyjne.

Bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:
– mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej,
– wymiana pojedynczych elementów torów,
– konserwacja elementów nawierzchni kolejowej,
– likwidacja miejscowych uszkodzeń podtorza,
– bieżące utrzymanie ciągów odwodnieniowych.

Nagrody i wyróżnienia

nagrody 26s 01nagrody 26s 02
nagrody 26s 03nagrody 26s 04

Certyfikaty

Od 2001 roku posiadamy Certyfikat wydany przez TÜV Rheinland Euroqua Kft.Potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością i obejmujący usługi projektowe, sprzedaż i dostawę urządzeń, wykonawstwo, serwis i konserwację systemów grzewczych oraz obiektów inżynierii środowiska.

Kontakt

P.W. “Holding” Sp.  z o.o
25-705 Kielce
ul. Krakowska 186

tel. +48 41 368 30 60
tel. kom. +48 600 913 043
fax. +48 41 368 42 52

e-mail: holding@holding.pl