slider

Usługi projektowe

Dbając o wysoką jakość oferowanych usług projektowych oraz optymalizację kosztów zaproponowanych rozwiązań technicznych, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i zapewniamy elastyczność w dostosowywaniu się do ich wymogów i potrzeb.

Oferujemy szeroki zakres usług projektowych obejmujący:
– doradztwo techniczne,
– ekspertyzy techniczne,
– koncepcje techniczno-ekonomiczne,
– opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę,
– opracowania kosztorysowe,
– kompletne dokumentacje techniczne, budowlane i wykonawcze w branżach niezbędnych do pełnej realizacji zadań inwestycyjnych,
– nadzory autorskie w trakcie realizacji robót,
– przygotowanie w imieniu inwestora wniosków, harmonogramów oraz innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansowe.

Efektami dotychczasowych osiągnięć pracowni projektowej są opracowania projektowe dla różnych, niejednokrotnie złożonych inwestycji. 
Do najważniejszych opracowań projektowych możemy zaliczyć między innymi:

– Modernizację gospodarki cieplnej dla Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju,

– Modernizację gospodarki energetycznej na terenie Cementowni NOWINY Sp. z o.o. w Sitkówce k/Kielc,

– Modernizację systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn i Konstrukcji w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Modernizację gospodarki cieplnej na terenie Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Modernizację systemu ciepłowniczego Zakładów Mechanicznych BIFAMET S.A. w Jędrzejowie,

– Modernizację systemu ciepłowniczego w obiektach Szpitala Miejskiego w Kielcach,

– Modernizację kotłowni węglowej na gazowo-olejową w ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

– Modernizację gospodarki cieplnej na terenie Zakładu Elementów Prefabrykowanych FABET S.A. w Dyminach k/Kielc,

– Uciepłownienie Zakładów Motoryzacyjnych “IZAMOT” Sp. z o.o. w Iłży k/Radomia,

– Modernizację systemu ciepłowniczego Zakładu Walcowni w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Modernizację gospodarki cieplnej dla HSW-Fabryka Maszyn Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim,

– Modernizację gospodarki mazutowej dla Cementowni NOWINY Sp. z o.o. w Sitkówce k/Kielc,

– Instalację chłodniczą dla schładzania kamer piecach obrotowych dla Cementowni NOWINY Sp. z o.o. w Sitkówce k/Kielc,

– Zabezpieczenie dostawy ciepła dla kilkunastu budynków mieszkalnych na terenie miasta Kielce,

– Stację odzysku i zagospodarowania odpadowego ciepła technologicznego ze spalin pieca do wypalania ceramiki dla Zakładów Precyzyjnych ISKRA Sp. z o.o. w Kielcach,

– Opracowanie technologii oczyszczania powietrza z oleju w hali obróbki skrawaniem dla Zakładów Precyzyjnych ISKRA Sp. z o.o. w Kielcach,

– Stację odzysku ciepła ze Spalarni Odpadów Medycznych dla Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju,

– Technologię wytwarzania ciepła w oparciu o parę wysokoprężną dla KLEEN-TEX Sp. z o.o. w Suchedniowie,

– Szereg innych opracowań technicznych dotyczących kotłowni gazowych i olejowych wraz z instalacjami towarzyszącymi, projektów sieci cieplnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i automatyki kontrolno-pomiarowej.

Nagrody i wyróżnienia

nagrody 26s 01nagrody 26s 02
nagrody 26s 03nagrody 26s 04

Certyfikaty

Od 2001 roku posiadamy Certyfikat wydany przez TÜV Rheinland Euroqua Kft.Potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością i obejmujący usługi projektowe, sprzedaż i dostawę urządzeń, wykonawstwo, serwis i konserwację systemów grzewczych oraz obiektów inżynierii środowiska.

Kontakt

P.W. “Holding” Sp.  z o.o
25-705 Kielce
ul. Krakowska 186

tel. +48 41 368 30 60
tel. kom. +48 600 913 043
fax. +48 41 368 42 52

e-mail: holding@holding.pl